ته صدای جلبک

از اعماق اقیانوس سرد ...

پلاک 12

کاش اینقدر با وجدانم درگیر نبودم ... 

گاهی وقتا زخم زدن هم به اندازه زخم خوردن درد داره شاید هم خیلی بیشتر .. 

حالم حال هیزم شکنیه که درختشو دوست داره .. اما ..

باید قطعش کنم اما  دستام میلرزه ... 

+ چطوری از پسش بربیام ؟؟

این حس رو کاملن میفهمم... ولی منظورتو از این متن نمیحرفم؟
مهم نیس 
چی مهم نیس؟ اینکه نمیفهممت؟؟؟
اینکه دارم تو چه عذابی دستو پا میزنم 
برای من مهمه که تو چه حالی هسدی زرایی...
😔 سعی کن نباشه 
شرمنده نمیتونم ... دست من نبست...
:|
منظورت از این پست همین بود ؟
اره 
این و خیلی چیزای دیگ ... باید رها بشم‌.. از همه چیز 
خب پس بیا باهم پرواز کنیم ... چون من بت چسبیدم... از من دیگه نمیتونی رها بشی ...
من سقوط کردنو اوج گرفتنم تنهاییه ... 
دیوار سنگیه من نمیشکنه ... خودتو اذیت نکن 
خب پس به دیوار سنگیت میچسبم...
بحث کردن با تو فایده نداره مثه اینک 
هرچی بگم کار خودتو میکنی =// 
داری کم کم منو میشناسی :)
 اما متاسفانه تو هنوز منو نشناختی ... 
طوری نیس ... آچنا میشیم ...:)
=/ 
خودمو معرفی کنم ؟؟؟ نیگا قیافشو چیکا میکنه... =/
چی بهت بگم من   =// 

هر چی دوس داری بوگو ... هر چی تو دلته بوگو... فحش هم خاستی ... بوگو...
ترجیح میدم سکوت کنم 
سکوت هم خوبه :)
تو هم بالاخره خسته میشی از این سکوت  :) 
به خاب ببینی ... اینو قبلنم بت گفتم...
=/ 
بلخره خندیدی :))))))
زهرخنده نه لبخند 
چی چی هس ؟ منم میخام^_^
بگیر بخاب ارام اعصاب ندارم یه چیزی بهت میگما عه 
خاب !!! الان !!!! من !!!o_O بوگو بوگو یه چی بوگو بی عصاب مصاب من^_^
 خدایا صبرم بده ... 
آمین آمین ^_^
اراااااااام 😠😠😠😠
جاااااااان
خدایا منا بکش راحت شم از دست این دختر عنقده حرصم نده =/ 
خدایا ولش کن چرت میگه خودت که بهتر میشناسیش... منم میشناسی اصن من تالا کسی رو حرص دادم خودایا؟؟؟
امشب خیلی خوشمزه شدیا حواست هس ؟؟؟ 
توهم خیلی جذاب شدیا حواست هس؟؟؟
O_o
سوسک دیدی زرایی؟؟؟o_O
چرا سوسک حالا =/ 
من از سوسک نمیترسم 
آخه من سوسک میبینم اینطوری میشمo_O نمیترسم ولی خیلی ازشون یه طوری میشم .... مگه تو وقتی میترسی اینطوری میشی؟؟؟!!! ^_^
نه وقتی تعجب میکنم ایطوری میشم 
از چی تعجبیدی؟؟؟
هیچی بیخیال 
باشه بیخیار ^_^
=| 
©_©
این ینی چی تربچه ؟؟ 
تربچه ؟؟؟ این از خوشالی چشاش درشت شدن©_©
الان خوشحالی ،؟؟؟؟ 
خوشالم که یکمی بهتر شده حرف زدنت بام ^_^
من هنوزم سر حرفم هستم تویی ک حرف تو مغزت نمیره 
شاید واسه اینه که اصن مغز ندارم:))
داری اما ... قلبته ک سلطنت مطلقو در دست داره ... 

آورین دیدی بلخره منو یادت اومد^_^
=| 
اوا باز رد داد :)
؟؟ 
یه جوری علامت سوال میذاره مثلن من متوجه نشدم منظورتو ¡_¡ این داره زااار میزنه...
بش بگو زار نزنه 
بش گفتم... بم گف به توچه برو گمشو بیرون درو محکم روم بست وحشیo_O دستم هنو لای در بود له شد ®_®
چه قدر بی ادب =/ 
میزدی تو دهنش =/ 
اشکال نداره بزرگ میشی یادت میره :) 
عصبانی میشه هاار میشه لنتی ^_^ یادم نمیره چون دیگه از این بزرگتر نمیشم... دیگه همین قدی میمونم®_®
به قد نیس ک ..‌ عقلته و احساسته ک بزرگ میشه 
بزن تو دهنش ک ادم بشه دیگ از این غلطا نکنه :/ 
عقل و احساسم بزرگ شه که چی بشه؟؟؟ آها ینی خودمو بزنم؟؟؟^_^
نع =/// 
چه گیری ب زدن دادی تو =/ 
خودت گفدی بی ادبو بزن تو دهنش ®_®
گفتم خودتو بزن ؟؟؟؟ 
باز ک داری گریه میکنی 
خب اون بی ادبه که درو محکم رو دست بست منه درونم بود دیه... آورین داری با شکلکا آچنا میشی^_^
منه درونتا ادبش کن پس ولی ن با زدن با صحبت کردن ک فک نکنم حالیش شه تهش مجبور میشی بزنیش =/ 
اره انگاری =|| 
از کجا فمستی زبون نفهمه؟؟؟ ^_^ =| ... ©_©
از اونجایی ک از سر شب دارم ب مامانش میگم اما حرفمو‌گوش نمیده =/ 
دیگه وختی مامانش اینقده حرف گوش نکنه... فکن بچه اش چه جونوریه ^_^
اره واقعن =/ 
بچمو دوسش نداری؟؟؟
من حتی بچه خودمم خیلی وقته کشتم 
ای جانم خو الان تناست بیا بچه منم بکش بره پیشش باهم بازی کنن ®_®
نه تو جدی جدی رد دادیا =| 
من این =| را دوس©_©
=|
چی بت بگم کرم از خودته دیه ^_^
آها فمستم ... باید با خودم بحرفم ... خو باچه "-" در جواب کامنت بالایی: آخه دوست دارم چیکا کنم اینطوری بم میگی دلم میلرزه خووو 6_6
=/ 
آها فمستم ... باید با خودم بحرفم ... خو باچه "-" در جواب کامنت بالایی: آخه دوست دارم چیکا کنم اینطوری بم میگی دلم میلرزه خووو 6_6
اینطوری فقط خودتو اذیت میکنی 
من کوتاه نمیام ارام 
هسدی که ^_^ من خوآزار و خودزنم مگه نمدونستی ®_®
باید یاد بگیری ک نباشی 
من کلن یادگیریم یوخده ضعیفه ... خنگم ^_^
یادمیگیری بالاخره 
من خنگ بودن را دوس ^_^
هرطور راحتی 
زرایی منو هزار تیکه کن با دستای خودت ولی دیگه این جمله رو بم نگو...
پس وقتی یه چیزی بهت میگم گوش بده 
اگه الان پیشم بودیو این جمله رو توروم میگفتی خدا فقط میدونه که چه بلایی سر خودم میووردم...
ارام دیگ این حرفو نزن ... حتی فکرشم نباید از ذهنت بگذره چ برسه ب اینک ... 
دیگ نشنوم این جمله رو ازت حالا هر اتفاقی هم ک میخاد افتاده باشه فهمیدی ؟؟ 
گوشامو همین الان کندم انداختم ...
ارااااام 
دیگه باید بیشتر به شنیدنش عادت کنی.... دیگه انگیزه واسه هر جور کاری زیاد دارم اینروزا....
واسه کارای خوب اشکال نداره خیلیم خوبه اما برا این کارا خیلی بیجا میکنی انگیزه داشته باشی 
ارام عصبانیم نکن وگرنه من میدونمو تو 
جاااااااان
ناراحت نباش 
ارام من تو ماشین اگ گوشی دستم باشه حالم خراب میشه 
الانم یخورده حالم خوش نیس اگ جوابتو ندادم برا همینه 
باچه رسیدی پس بم بوگو ... فکرم پیشت میمونه تا برسی...
همین الان رسیدم ^_^
حالت خوبه زرایی ؟؟؟ ®_®
اره عزیز :)
ای جون دلم میخنده ^_^ خداروشکر...
:))
ای جانااااا... ^_^ جیگرم ******************************************* بقیشو سانسور کردم خودم نگران نباش €_€
من فقط نگران توعم همین 
نگران من نباش زرایی ... من خوبم...
امیدوارم همینطوری باشه که میگی 
مگه تالا از من دروغ شنیدی؟؟؟
نع :)
پس دیه خاطر جم باش که من خوبم... هر بلایی دلت میخاد سرم بیار...
:)
فلفل میخندی؟؟؟ موکوشمت ...
فلفل ... الحق که فلفلم 
دقت کردی چقد شباهت داری باش ....فلفل من ^_^
اوهوم 
اوهوم و کوفت ...فلفل دلمه ای باش خیلی دوس دارم ©_©
باشه 
باشه و ... خودایا ...
:) 
نخند چش سفید ... منو قلقلک میده بعد میخنده فلفل دلمه ای..."-"
باشه نمیخندم 
تو غلط میکنی .... دهنمو وا نکنا...
بیخیال ارام 
بیخیال چی؟؟؟دهنمو وا نکنم؟؟؟
نه میگم بحث نکن عزیز 
من کی بحث کردم؟ سر چی بحث کردم؟اصن واسه چی باید بحث کنم؟
هیچی =/
هیچی ینی همه چی و هیچی ¡_¡
 هوم 
هوم و کوفت خو یه چی بوگو
چی بگم خب .. حرفم نمیاد 
خب از یه جایی شروع کن... مثلن: چی شد که فک کردی نبودنم بیشتر بت کمک میکنه تا بودنم؟؟؟
:(
اینطوری نکن ... حرف بزن بام ...
ارام باور کن من وقتی اینطوری میشم قدرت حرف زدنمو کاملا از دست میدم 
چه مجازی چه حقیقی نمیتونم حرف بزنم .. 
وارد یه خلا میشم .. توضیحش خیلی سخته برام ولی باور کن دست من نیس 
خب بگو من چه کمکی میتونم بت کنم تا از این خلاء دربیارتم؟ بگی هیچی خودمو میزنم...
نمیگم هیچی اما نمیخام از این خلا بیام بیرون 
باشه... بریم...
دختره لجباز :)
منو اگه بشناسی ازم متنفر میشی...
نمیشم جانا .. 
ارام خابم نمیبره .. دو شبه عین بچه ادم نخابیدم.. فردا ۷ صب کلاس دارم ... کلی کار دارم .. 
دهنم اسفالته فردا اما خابم نمیاد ... چه غلطی بکنم  ¡_¡

نمیدونم به کارت میاد یا نه بانو ولی من گاهی که میخام ذهنمو آروم کنم چشمامو میبندم داخل سرمو مثل یه چاردیواریه خالی و سیاه تصور میکنم بعد شروع میکنم به رنگ زدن ... رنگ سفید میزنم به همه جاش اونقدر این کارو نیکنم تا آروم شم... شاید به درد تو نخوره ...
مرسی عزیزم ... منم خیلی وقتا سعی کردم همین کارو بکنم اما این روزا جز سیاهی مطلق چیزی نیست 
برق رفته ؟ شاید فیوز پریده... یه نیگاهی بنداز...
بذا ببینم ... عه اره فک کنم خخخخخ
میتونی درستش کنی یا بیام ؟؟؟
نه بابا هرچی بیشتر بهش توجه کنم بیشتر خودشو خر میکنه درست میشه خودش 
امیدوارم
درست میشه ارامم .. بالاخره همه چیز درست میشه 
اینقد این جمله رو تکرار کردم خسته شدم... دیگه باورش ندارم...
وای ب روزی ک باور ادم درهم بشکنه .. نذار باورات نابود شن ارام ..
خودم .. باورام.. آرزوها و رویاهام... همشون...
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
Designed By Erfan Powered by Bayan